Доставка и монтаж

Разполагаме с специализиран транспорт и квалифициран персонал.
Цената е 1.00 лв. на километър (минимун 5.00 лв.)
Цената на монтажа се договаря допълнително на място.